Svensk BNP

Sveriges BNP har minskat mer än förväntat

Under det första kvartalet 2022 så har Sveriges BNP minskat med 0,8% jämfört med det föregående kvartalet. Den förväntade nedgången låg på 0,4% så här handlar det om stor skillnad. Detta förklaras av SCB av exportnettot. Det vi har sett under detta kvartal är att svensk import har ökat mer än exporten.

Jessica Engdahl som är sektionschef på Nationalräkenskaperna hos SCB har också uttalat sig om siffrorna. Hon menar att det är den negativa nettoexporten som har påverkat allra mest. Dessutom noterar hon att BNP-tillväxten minskade för första gången sedan det fjärde kvartalet år 2020.

Vidare menar hon att BNP ökade jämfört med första kvartalet 2021 när man korrigerar kalendern. Sett ur denna vinkel handlar det om en ökning med 3% och det är helt i enlighet med förväntningar.

Det ska också sägas att vi under detta kvartal har sett en minskad konsumtion från hushållens sida på 0,4% och under samma tid har även offentlig konsumtion gått ner med 0,3%. Sysselsatta i hela ekonomin har ökat med 0,8% men antalet arbetstimmar har gått ned med 0,2%

Köp Tiny House och bli av med bolånet!
Det kan vara klokt att investera i ädelmetaller
Forskning kan få direkt effekt på aktiekurs
Bioextrax ökar omsättning såväl som förlust
Både Trustly och ClearOn har varnats och fått böter
Världens rikaste länder just nu
Norska laxbolag går samman
Vad innebär flera räntehöjningar för dig år 2022?
Krig är också marknadsföring för vissa företag
Hållbarhet och miljö är effektiv marknadsföring
JustInCase satsar på svenska poddar
Jacob Wallenberg väljs som ny ordförande för Svenskt Näringsliv
Nu köper Norwegian nya flygplan